Garantie

Cu privire la garanțiile și schimbul produselor ne vom conduce de legislația în vigoare.

Remedierea gratuită a deficienţelor apărute la produs/serviciu, înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului, serviciului necorespunzător în cadrul termenului de garanţie sau termenului de valabilitate, deficienţe care nu sînt imputabile consumatorului, se face necondiţionat de către vînzător într-un termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data înaintării reclamaţiei de către consumator sau în termenul stabilit prin contract.